Chat

Over ons

Woonland is de woonmaatschappij voor de regio Mechelen-Willebroek. Wij voorzien sociale woningen voor alleenstaanden en gezinnen die niet terechtkunnen op de private woningmarkt. Dat doen we door zelf sociale woningen te bouwen en te beheren en door woningen in te huren via privé-eigenaars. 

Onze visie

Als woonmaatschappij willen we…

een antwoord bieden op de woonnood van mensen in Mechelen-Willebroek en op die manier het recht op wonen realiseren.

kwaliteitsvolle, duurzame en betaalbare woningen (her)bouwen en (ver)huren, rekening houdend met de behoeften van onze klanten.

leefbare wijken en een aangename woonomgeving creëren voor onze klanten, met een gelijkwaardig wooncomfort over het hele patrimonium.

… de klant centraal plaatsen en een laagdrempelige, klantgerichte dienstverlening verwezenlijken met ruimte voor participatie en maximale ondersteuning voor zij die het nodig hebben.

maatschappelijk verantwoord ondernemen en bij het nemen van beslissingen rekening houden met de effecten op mensen, middelen en milieu.

.… dé professionele sociale woonpartner zijn voor

 • (ver)huurders en kopers
 • de lokale besturen
 • de betrokken woon- en welzijnsactoren én de private partners

…een financieel gezonde organisatie zijn en werken volgens de geldende wet- en regelgeving.

aandacht hebben voor het welzijn van al onze medewerkers en samen instaan voor werkgeluk en een goede sfeer op de werkvloer.

Onze missie luidt als volgt:

“De weg naar jouw thuis”

Onze misse is voor ons een belangrijke leidraad.

We willen alle huurders en kopers immers een warme thuis bieden. Dit in een aangename en kwalitatieve leef- en woonomgeving.

Medewerkers

Een team van 65 medewerkers werkt elke dag aan jouw thuis.

Onze medewerkers bij de lancering van Woonland in juni 2023.

Extra informatie

Onze woonmaatschappij werkt met een raad van bestuur en een directiecomité. Aan het hoofd van onze woonmaatschappij staat de algemeen directeur.

Het directiecomité bestaat uit:

 • Bert Delanoeije – voorzitter
 • Danny De Maeyer – ondervoorzitter
 • Yvette Dierckx – algemeen directeur

De raad van bestuur bestaat verder uit:

 • Alexander Vandersmissen 
 • Arthur Orlians 
 • Fabienne Blavier
 • Gabriella De Francesco
 • Steven Vercauteren
 • Elisabet Okmen
 • Elise Steyaert
 • An Verbruggen
 • Thijs Verbeurgt
 • Wim De Rooster
 • Zineb El Boussaadani
 • Eddy Verhaeven
 • Bavo Anciaux
 • Kathleen Van Dyck
 • Jeroen De Jonghe
 • Arne Audiens
 • Carine Praet
 • Edith Van Aken
 • Mathias De Smet
 • Solange Cluydts

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.

©2024 Woonmaatschappij Rivierenland | Webdesign Webit
Privacy Policy | Cookie Policy