Chat

Technisch

Aanpassingen aan jouw woning

Je moet na je huurperiode je huis teruggeven in de oorspronkelijke staat, zoals we die samen vaststelden in de plaatsbeschrijving.

Wil je toch aanpassingen doen zoals een tuinhuis, een afdak, een veranda, een schotelantenne of hok voor een dier plaatsen? Dan moet je voor zo een verandering vooraf onze toestemming vragen en krijgen via een brief.

Lees zeker ons reglement van inwendige orde. Daarin staat meer uitleg over wat wel en niet mogelijk is.

Soms is onze toestemming niet voldoende. Voor een tuinhuis bijvoorbeeld moet je ook stedenbouwkundige voorwaarden respecteren. De stedenbouwkundige voorwaarden kan je navragen bij de gemeente.

Hou er ook rekening mee dat Woonland op het einde van je huurcontract altijd kan eisen dat je de woning herstelt in de oorspronkelijke staat. We kunnen de veranderingen ook overnemen zonder dat je daarvoor een vergoeding kan vragen.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.

©2024 Woonmaatschappij Rivierenland | Webdesign Webit
Privacy Policy | Cookie Policy