Chat

Ik ben huurder

Jouw huurovereenkomst is een officieel document dat jou het recht geeft om jouw huurwoning te gebruiken in ruil voor betaling van de huur.

Sinds is er nieuwe wetgeving en werken we met tijdelijke huurcontracten. Wie vanaf 1 maart 2017 bij onze woonmaatschappij huurt, krijgt een huurcontract van 9 jaar. 

Wat na deze 9 jaar?

We kijken twee voorwaarden na: 

  • Is je inkomen niet te hoog? Je gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen. 
  • Is je woning niet te groot? Je mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners. 

Is het antwoord 2x nee, dan mag je nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen. Je contract wordt dus met 3 jaar verlengd. In alle andere situaties doen we extra controles, moet je eventueel verhuizen en kan het zelfs dat we je huurovereenkomst stopzetten. 

Voor wie?

Deze wetgeving geldt alleen voor huurders vanaf 1 maart 2017.

Was je al voor 1 maart 2017 huurder bij ons? Dan hou je je huurcontract van onbepaalde duur. 

Je houdt je huurcontract van onbepaalde duur ook als je verhuist naar een andere woning van onze woonmaatschappij of als we je woning renoveren en je daarom verhuist naar een woning van een andere woonmaatschappij. 

Dit geldt niet:

  • als je zomaar verhuist naar een woning van een andere woonmaatschappij. 
  • als inwonende gezinsleden (bijwoners) apart willen huren. Dan zijn zij een nieuwe huurder en krijgen zij (na de wachttijd) een huurcontract van 9 jaar. 

Toelichting bij huurcontract

Er wordt echter veel meer bepaald in jouw huurcontract dan alleen maar de huurprijs. Aan elk huurcontract van een sociale woning hangt ook een toelichting. In deze toelichting vind je alle regels terug die gelden voor het huren van een sociale woning. De toelichting maakt integraal deel uit van jouw huurovereenkomst.

Vind je de toelichting niet meer terug? Geen paniek! Je kan ze hieronder inkijken.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.

©2024 Woonmaatschappij Rivierenland | Webdesign Webit
Privacy Policy | Cookie Policy