Chat

Jouw huurovereenkomst

Bijwoning

Wanneer er iemand officieel op jouw adres wil wonen, moet je hiervoor eerst toestemming vragen aan Woonland.

Afhankelijk van wie er komt bijwonen, gelden er andere voorwaarden.

 • Algemeen
  Het is zeer belangrijk dat je eerst langskomt, voordat je iemand toestemming geeft om bij jou te komen wonen. Woonland moet namelijk jouw huurcontract stopzetten als jouw woning door de bijwoonst te klein wordt of als jouw woning niet geschikt is voor de fysieke toestand van de bijwoner. 
 • Echtgenoot of wettelijke samenwoner
  Als je huwt of wettelijk gaat samenwonen, moet jouw partner onmiddellijk voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Deze zijn:
  • Inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  • Eigendomsvoorwaarde
   Je mag geen woning of bouwgrond in gedeeltelijke of volle volledige eigendom of gedeeltelijk of vol vruchtgebruik meer bezitten, niet in België en niet in het buitenland. Dit betekent dat je zelfs geen paar procent mag bezitten. Je mag ook geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben. Ook als je een woning of bouwgrond in vruchtgebruik gaf, kom je niet in aanmerking voor een sociale woning. Er zijn enkele uitzonderingen: Jouw woning ligt in een ruimtelijke bestemmingszone waar wonen niet toegelaten is:
   • Jouw woning werd ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. (max. 2 maanden voor de inschrijving);
   • Jouw woning is onaangepast voor jezelf of een gezinslid met een fysieke handicap ⇒ dit moet bewezen worden;
   • Je hebt een fysieke handicap en bent kandidaat voor een ADL-woning;
   • Je bent het beheer verloren over jouw woning als gevolg van een faillietverklaring of een collectieve schuldenregeling.
   • Je hebt een gedeeltelijk volle eigendom of vruchtgebruik van een woning of bouwgrond kosteloos verworven door erfenis of schenking;
   • Je hebt een gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal van een woning kosteloos verworven door erfenis of schenking.
   • Je hebt een volledige volle eigendom, volledig vruchtgebruik, volledig recht van opstal of volledig recht van erfpacht van een woning of bouwgrond samen met een partner die niet mee in de sociale huurwoning zal wonen;
   • Je hebt een woning of bouwgrond volledig in erfpacht, opstal of vruchtgebruik weggegeven, samen met een partner die niet mee in de sociale huurwoning zal wonen;

⇒In de laatste 9 gevallen moet de woning of bouwgrond binnen 1 jaar na toewijzing van de sociale huurwoning verkocht of weggeschonken zijn. Deze periode kan verlengd worden als de huurder hiervoor gegronde redenen kan aanvoeren.

Een echtgenoot of wettelijke samenwoner heeft onmiddellijk persoonlijk woonrecht. Dit betekent dat hij/zij in de woning kan blijven wonen als de referentiehuurder weg gaat of overlijdt. 
Een echtgenoot of wettelijke samenwoner is ook onmiddellijk gebonden aan de huurdersverplichtingen. 

 • Feitelijke partner
  Een feitelijke partner moet pas na één jaar voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. 
  Als na één jaar de feitelijke partner voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, dan wordt hij/zij huurder. Vanaf die dag heeft hij/zij persoonlijk woonrecht. Dit betekent dat hij/zij in de woning kan blijven wonen als de referentiehuurder weg gaat of overlijdt. Vanaf die dag is hij/zij ook gebonden aan de huurdersverplichtingen. Als na één jaar de feitelijke partner niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, dan moet hij/zij de woning verlaten. Woonland zal bij de melding van de bijwoning de toelatingsvoorwaarden al nakijken zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
   
 • Bijwoners​
  Dit zijn alle mensen die bij jou komen bijwonen, maar die geen partner zijn. 
  Bijvoorbeeld: broer, zus, ouder, neef, nicht, vriend…Bijwoners moeten niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.
  Bijwoners hebben geen persoonlijk woonrecht. Dit betekent dat hij/zij niet in de woning kan blijven wonen als de referentiehuurder weg gaat of overlijdt.
  Bijwoners zijn niet gebonden aan de huurdersverplichtingen.
  Het inkomen van een bijwoner wordt wel meegerekend in de huurprijs.
  • Tijdelijke bijwoner 
   Sinds 1 maart 2017 is het mogelijk om een persoon officieel op jouw adres in te schrijven voor een periode van maximaal 3 maanden zonder dat deze meegerekend wordt in de huishuur. Dit kan vooral interessant zijn als je iemand tijdelijk uit de nood wil helpen. Bijvoorbeeld als jouw zoon/dochter na het einde van zijn/haar relatie tijdelijk onderdak nodig heeft totdat hij/zij een andere woning heeft gevonden.
   Woont deze persoon na 3 maanden nog altijd op jouw adres? Dan gaat het niet meer over een tijdelijke bijwoonst en zal hij/zij meegerekend worden in de huishuur.
   LET OP !!! Als je de tijdelijke bijwoonst niet op voorhand aanvraagt, dan telt de inwoning onmiddellijk als definitief !
    
  • Definitieve bijwoner
   Als je zeker bent dat iemand definitief (of zeker voor langer dan 3 maanden) komt wonen, dan kan de inwoning onmiddellijk geregeld worden. De persoon die komt inwonen zal dan onmiddellijk meegerekend worden voor het berekenen van de huishuur. 
   Voor feitelijke partners is het belangrijk om hier eerlijk over te zijn. Door onmiddellijk jezelf te registreren als feitelijke partner bij Woonland, zal je sneller persoonlijk woonrecht krijgen.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.

©2024 Woonmaatschappij Rivierenland | Webdesign Webit
Privacy Policy | Cookie Policy