Chat

Wachtlijst

Als kandidaat-huurder van Woonland heb je volgende rechten:

  • Je kan een beperkt register van de kandidaturen inkijken. Dit kan alleen op afspraak.
  • Je mag een beoordeling vragen aan de toezichthouder, als je vindt dat je onterecht behandeld bent.
    Je kan deze beoordeling vragen door een aangetekende en gemotiveerde brief te sturen naar Wonen in Vlaanderen – afdeling toezicht, Havenlaan 88 bus 40, 1000 Brussel.
    Je hebt recht om een klacht in te dienen tegen Woonland op basis van het decreet van 1 juni 2001.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.

©2024 Woonmaatschappij Rivierenland | Webdesign Webit
Privacy Policy | Cookie Policy