Chat

Wachtlijst

Woonland zal jou in volgende gevallen schrappen uit het kandidatenregister:

  • Als je huurder wordt van Woonland.
  • Als je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden op het moment dat we jou een woning toewijzen.
  • Als je 2 keer niet reageert of 2 keer weigert zonder een goede reden als je een woning toegewezen krijgt.
  • Als je bij actualisatie niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde.
  • Als je bij actualisatie niet reageert op onze brieven.
  • Als je ingeschreven bent op basis van onjuiste of onvolledige informatie.
  • Als je schriftelijk vraagt om jouw kandidatendossier te laten schrappen.
  • Als de brief die wij sturen bij toewijzing of bij actualisatie onbestelbaar terugkomt en wij de brief naar jouw laatst gekende adres in het rijksregister hebben gestuurd.

Je kan tegen een schrapping in beroep gaan door een gemotiveerde en aangetekende brief te sturen naar de toezichthouder, bij het agentschap Wonen in Vlaanderen – afdeling toezicht, Havenlaan 88 bus 40, 1000 Brussel.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.

©2024 Woonmaatschappij Rivierenland | Webdesign Webit
Privacy Policy | Cookie Policy