Chat

Sociale koopwoning

Lenen

Je kan via Woonland een sociale woonlening aanvragen bij het Vlaams Woningfonds (VWF). Wij starten met jou het dossier voor deze Vlaamse Woonlening op. Na de volledige samenstelling van je aanvraagdossier, bezorgen we dit aan het VWF en beheren zij jouw dossier verder.

Waarvoor kan je lenen?

Je kan een lening krijgen om

 • een sociale koopwoning te kopen onder het BTW-stelsel;
 • om een woning onder het stelsel van registratierechten te kopen en eventueel te renoveren, te verbeteren of aan te passen;
 • om een woning onder het BTW-stelsel te kopen,
 • om een eigen woning te renoveren, te verbeteren of aan te passen;
 • voor de opleg die je nodig hebt om een woning te behouden (bijvoorbeeld na een relatiebreuk).

Je kan niet lenen voor

 • een commercieel pand (bijvoorbeeld een winkelruimte);
 • een vakantiehuisje;
 • een woonboot;
 • een ruimte zonder woonfunctie (bijvoorbeeld een garage, een tuin…);
 • de bouw van een woning;
 • de aankoop van een bouwgrond;
 • de herfinanciering van een lening;
 • bepaalde “renovaties” (bijvoorbeeld afbraakwerken, verfraaiingswerken…).
Hoeveel kan je lenen?

Als je een sociale koopwoning koopt, dan is het maximale leningsbedrag gelijk aan de verkoopprijs van de woning en de grond (inclusief BTW) en de eventuele kostprijs van de afwerking ervan (bijvoorbeeld vloeren, tegels in de badkamer, keukenuitrusting).

Er zijn hiervoor ook maximumbedragen.
Onderstaande tabel toont hoeveel de woning, inclusief grond, maximaal mag kosten.

Berlare, Heist-op-den-Berg, Nijlen, Putte, Sint-Katelijne-Waver, WillebroekBonheiden, Duffel, Lier, Mechelen
Maximale verkoopprijs van de woning314.200 euro342.800 euro
Vanaf eerste persoon ten laste+ 15.800 euro+ 17.200 euro
Per kind jonger dan 6 jaar+ 15.800 euro+ 17.200 euro
Voorwaarden

Je moet aan vijf voorwaarden voldoen om een Vlaamse Woonlening te kunnen aanvragen:

 1. Inkomensvoorwaarde
  We kijken hiervoor naar de meest recente belastingbrief.

  Op de dag dat je je lening aanvraagt, moet jouw geïndexeerde inkomen hoger zijn dan 11.337 euro.

  Op de dag dat je je lening aanvraagt, moet jouw geïndexeerde inkomen lager zijn dan:
  • 45.303 euro voor een alleenstaande zonder persoon ten laste;
  • 49.827 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap die geen andere personen ten laste heeft;
  • 67.948 euro voor alle andere situaties, verhoogd met 4.524 euro per persoon ten laste.
 2. Eigendomsvoorwaarde
  Op het moment dat je de leningsakte ondertekent, mag je geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben. Je mag dus enkel de woning waarvoor je de lening aanvraagt in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. Dat geldt ook voor alle personen die samen met jou de lening aanvragen en voor de personen die samen met jou in de woning zullen wonen.
 3. Leeftijd
  Je moet 18 jaar of ouder zijn.
  De lening moet volledig terugbetaald zijn in het jaar waarin de jongste ontlener 70 jaar wordt.
 4. Financiële draagkracht
  We kijken of je financieel in staat bent om maandelijks af te betalen. Dat heeft financiële draagkracht. Je moet nog genoeg geld overhouden om je gezin te onderhouden en om van te leven, nadat jouw leningsbedrag maandelijks van je rekening gaat. Het bedrag dat je moet overhouden, bedraagt momenteel 1.140 euro.
 5. Verblijf in België
  Je moet langdurig in België kunnen verblijven.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.

©2024 Woonmaatschappij Rivierenland | Webdesign Webit
Privacy Policy | Cookie Policy