Chat

Sociale koopwoning

Voorrangsregels

We verkopen de sociale woningen in chronologische volgorde van inschrijving. Dit betekent dat de persoon die zich eerst inschreef, eerst een sociale woning kan kopen.

Er zijn wel verschuivingen mogelijk. In deze specifieke situaties moeten we voorrang geven:

  • Jij of één van jouw gezinsleden heeft een bepaalde beperking en de koopwoning is specifiek aangepast aan die beperking.
  • Je woont in een woning die onteigend wordt. Je kan er dus niet blijven wonen.

Mensen die een voldoende band hebben met de gemeente krijgen extra voorrang. Dit is zo in volgende gevallen:

  • Je woont 6 jaar of langer onafgebroken in deze gemeente of een aangrenzende gemeente.
  • Je werkt minstens halftijds in deze gemeente.
  • Je hebt een langdurige en zwaarwichtige maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met deze gemeente. Dit wordt beoordeeld door de raad van bestuur.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.

©2024 Woonmaatschappij Rivierenland | Webdesign Webit
Privacy Policy | Cookie Policy