Chat

Sociale koopwoning

Voorwaarden

Om ingeschreven te worden om sociale koopwoning aan te kopen moet je aan volgende 4 voorwaarden voldoen:

 1. Meerderjarig zijn
  Je moet 18 jaar of ouder zijn de dag dat je je komt inschrijven voor de aankoop van een sociale koopwoning.
 2. Ingeschreven zijn in een inschrijvingsregister
  Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister wanneer je jou komt inschrijven voor een de aankoop van een sociale koopwoning. Personen die ingeschreven zijn in het wachtregister worden niet toegelaten.
 3. Voldoen aan de inkomensvoorwaarde
  Voor de inkomensvoorwaarde kijken we naar jouw meest recente belastingbrief. Op de dag dat je jezelf komt inschrijven, moet jouw geïndexeerde inkomen hoger zijn dan 11.337 euro. Op de dag dat je jezelf komt inschrijven, moet jouw geïndexeerde inkomen lager zijn dan:
  • 45.303 euro als alleenstaande zonder persoon ten laste;
  • 49.827 euro als alleenstaande persoon met een handicap die geen andere personen ten laste heeft;
  • 67.948 euro voor alle andere situaties, verhoogd met 4.524 euro per persoon ten laste.
 4. In kernsteden en de Vlaamse rand, liggen de inkomensgrenzen hoger:
  • 47.460 euro als alleenstaande zonder persoon ten laste;
  • 52.199 euro als alleenstaande persoon met een handicap die geen andere personen ten laste heeft;
  • 71.182 euro voor alle andere situaties, verhoogd met 4.739 euro per persoon ten laste.
 5. Voldoen aan de eigendomsvoorwaarde
  Op de dag dat je jou komt inschrijven, mag je geen woning of bouwgrond gedeeltelijk of volledig in volle eigendom of gedeeltelijk of volledig in vruchtgebruik hebben. Dit geldt ook voor iedereen die zich samen met jou inschrijft voor een sociale koopwoning.

  Jij of jouw gezinsleden mogen ook geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin jij of een van je gezinsleden een woning of een bouwgrond hebben ingebracht.

  Hierop zijn enkele uitzonderingen. In volgende gevallen moet je niet te voldoen aan bovenstaande eigendomsvoorwaarde:
  • als je jouw volledige volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht op opstal van een woning of bouwgrond deelt, samen met een partner (al dan niet gehuwd) die de sociale koopwoning niet mee zal kopen en die er ook niet zal komen wonen;
  • je jouw gedeeltelijk volle eigendom, gedeeltelijk vruchtgebruik, gedeeltelijke erfpacht of gedeeltelijk recht van opstal verkregen hebt door schenking of erfenis;
  • je in een overbewoonde woning woont (geïndexeerd kadastraal inkomen minder dan 2000 euro);
  • je in een onbewoonbare woning woont (geïndexeerd kadastraal inkomen minder dan 2000 euro);
  • jouw woning zich bevindt in een zone waar wonen niet toegelaten is (geïndexeerd kadastraal inkomen minder dan 2000 euro).

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.

©2024 Woonmaatschappij Rivierenland | Webdesign Webit
Privacy Policy | Cookie Policy