Chat

Sociale koopwoning

Plichten

Koop je een sociale woning, dan moet je twintig jaar in de woning wonen. De termijn van twintig jaar loopt vanaf de datum waarop je de aankoopakte ondertekende.

Je mag de woning tijdens die periode niet verhuren aan iemand anders.

Je mag de woning tijdens die periode ook niet vervreemden (verkopen, schenken, …) of er een zakelijk recht (vruchtgebruik, opstalrecht, …) op afstaan.

Leef je deze verplichtingen niet na, dan kunnen we een schadevergoeding eisen (de bedragen zijn opgenomen in de notariële verkoopakte). Soms kunnen we beslissen om de woning opnieuw te kopen (wederinkoop).

Moet je toch je woning verkopen binnen de 20 jaar?
Lees dan hier welke stappen je moet doorlopen.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.

©2024 Woonmaatschappij Rivierenland | Webdesign Webit
Privacy Policy | Cookie Policy